JP
EN
kaithu shanghai
会社名 開志商貿(上海)有限公司
住所 〒200040
上海市静安区北京西路1701号 静安中華大厦2208室
tel +86-21-3353-0010
fax +86-21-3353-0019
営業連絡先 林 Mr.Naoto Hayashi (hayashi@kaitsu.cn)
kaitsu shanghai member
事業内容
非鉄金属の素材および加工品、樹脂成形品の販売
Boss

熱交換器用ボス


EGR Cooler

EGRクーラー用


EGR Cooler

EGRクーラー用


EGR Pipe

EGRクーラー用パイプ